Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

10 ứng dụng plugin wordpress cực đẹp

Cách dễ nhất để tạo ra một thư viện hình ảnh trong WordPress là bằng cách sử dụng các tính năng add (từ WP 2.5+), nhưng để cho bộ sưu tập một cái gì đó bạn có thêm bạn có thể muốn thêm các hiệu ứng Lightbox. Được phát triển bởi Lokeshdhaker.com, Lightbox đã trở nên phổ biến rộng rãi vì nó rất dễ dàng để sử dụng và nó mang lại cho một kết thúc chuyên nghiệp và phong cách để hình ảnh của bạn.